arhitektura

V primeru novogradenj, dozidav, legalizacij, rekonstrukcij ipd stanovanjskih ali poslovnih objektov ponujamo izvedbo projektne dokumentacije na nivoju: idejne zasnove (IDZ) projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) projekta za izvedbo (PZI) in projekta izvedenih del (PID). Ob snovanju arhitekture se osredotočamo na kvalitetno in racionalno izrabo prostora in se hkrati individualno posvetimo željam naročnika ob upoštevanju modernih smernic glede nizke porabe energije objekta. Ob izvedbi dokumentacije ponujamo tudi projektantski nadzor. V sklopu energetskih prenov izvajamo tudi oblikovne rekonstrukcije fasad objektov, pri čemer izvedemo celovite rešitve s ciljem končne usklajene podobe objekta, v nasprotju od ustaljenih rešitev samo dodatnega sloja na zunanji površini objekta. V primeru želje po celovitem pristopu do zunanje podobe objekta nudimo izvedbo idejne in izvedbene dokumentacije za področje zunanjih ureditev.